EVA PILCHOVÁ

kondiční trenérka

Jsem Mgr. Eva Pilchová (Ďoubalová), kondiční trenérka a absolventka FSpS Masarykovy Univerzity v Brně. Soustředím se na osobní tréninky a tvorbu tréninkových plánů s důrazem na individuální potřeby klienta, mimo jiné i s ohledem na menstruační cyklus klientky.

PE studio gym Třinec.

Zkušenosti

 • od 2020 - soukromé vedení osobních tréninků (od 12/2021 v soukromých prostorech PE studia Třinec
 • 2021 - kondiční trenérka Hurricanes a Windstorms Jičín (1. liga amerického fotbalu)
 • 2020 - praxe v rámci studia u Windstorms Jičín (1. liga amerického fotbalu)
 • 2019 - praxe v rámci studia u dorostenek AC Jičín (silová příprava atletek)
 • 2018 / 2019 - CrossFit pro děti MŠ (pod záštitou NewPark GYM Brno)
 • 2014 / 2015 - praxe v rámci studia: sportovní aktivity pro děti (TJ Sokol Chomutice)

Dosažené vzdělání

 • 2023/12 Girls Gone Strong
 • Pre- and Postnatal Certification: Certifikace pro předporodní a poporodní trénink: Světově jediná komplexní, důkazy podložená, interdisciplinární certifikace pro předporodní a poporodní trénink.
 • 2023/11 Neurotraining Institute
 • Neurotraining: Assessments, Drills, Neuroanatomy and more: lektor Marcus Schreyer. Dvoudenní seminář základů neurotrainingu.
 • 2022/8 Bagniari s. r. o.
 • Zohlednění fyziologie ženy v individuálním plánu: lektorka Mgr. Katarína Miroš Baniari. Víkendové školení profesionálek zaměřené na individuální potřeby ženy a zohlednění menstruačního cyklu a jeho případných v programmingu.
 • 2021/8 Bagniari s. r. o.
 • Pobyt Intensive: lektorka Mgr. Katarína Miroš Baniari. Pobyt zaměření na vzdělání o ženském zdraví, zdravém menstruačním cyklu a základech výživy. 
 • 2021/4 Clean Health Fitness Institute
 • Fat Loss Fundamentals: efektivní plánování 12-týdenních programů na úbytek tělesného tuku s ohledem na zdravou výživu a pohyb
 • 2021/3 Clean Health Fitness Institute
 • Strength System International Certification (Level 2):
  lektor Australian Strength Coach (Sebastian Oreb); online kurz zaměřený na silový rozvoj, základní a doplňkové cviky a jejich techniku, efektivní plánování tréninku a zohlednění zdraví sportovce
 • 2021/2 Clean Health Fitness Institute
 • Strength System International Certification (Level 1):
  lektor Australian Strength Coach (Sebastian Oreb); online kurz zaměřený na silový rozvoj, základní cviky a jejich techniku
 • 2021/2 Clean Health Fitness Institute
 • Program Design Mastery Certification: lektor Christian Thibaudeau; online kurz zaměřený na plánování tréninku dle individuálních potřeb klienta s důrazem na jeho běžné a aktuální hladiny neurotransmiterů, zakončeno digitální certifikací
 • 2018-2020 Masarykova Univerzita Brno, FSpS
 • NMgr. studijní program: tělesná výchova a sport, obor KT (kondiční trenér), zakončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou, téma závěrečné práce: "Assessment of the Effect of Menstrual Cycle on the Sports Performance Determinants"
 • 2014-2017 Technická univerzita v Liberci, FP
 • Bc. studijní program: tělesná výchova a sport, obor TV a AJ zaměřeno na vzdělávání, zakončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou, téma závěrečné práce: "Analýza výživových směrů dětí školního věku"
 • 2012-2013 AZ Smart Praha
 • pomaturitní jednoletý kurz medicínských oborů a anglického jazyka, zakončeno certifikátem pomocného zdravotnického pracovníka
 • 2008-2012 Gymnázium a SOŠ Hořice
 • všeobecné gymnázium, zakončeno maturitní zkouškou
 • 1999-2008 ZŠ a MŠ Chomutice