MINDFULNESS

Vítejte v sekci, která nese název MINDFULNESS. 

Tak, jako všechno v životě, tak i trénink má více složek. Nenechme se omezovat svou hodinkou s trenérem, ve fitku, na hřišti nebo při běhu. Pojďme využít i dalších volných chvilek k regeneraci a zlepšení celkového zdraví, fyzického i mentálního.

V této sekci naleznete vedené meditace a vizualizace, které pro vás tvořím zdarma, nepravidelně.


Co je to mindfulness?

Nejvýštižněji to popsali autoři článku na MED MUNI. Cituji:

Mindfulness je dovednost, kterou si můžeme osvojit a kultivovat. Umožňuje nám být si plně vědomi toho, co se odehrává v naše těle a co vnímají naše smysly okamžik po okamžiku. Je to schopnost nereagovat vůči tomu, co se nám přihodí, emocionálně a automaticky, ale dovedněji a vnímavěji vůči tomu, co je v daný moment adekvátní a moudré. Pomáhá nám najít "pevnou půdu pod nohama" i uprostřed náročných situací, kdy jsme zaplaveni lavinou myšlenek, nebo když zažíváme úzkosti a trápení. Mindfulness umožňuje žít život tak, aby byl v souladu s našimi vnitřními hodnotami, a ne ovládán emocemi či impulzivním chováním. Tuto schopnost můžeme prakticky a velmi konkrétně posilovat a prohlubovat prostřednictvím tzv. mindfulness tréninku.

Mindfulness se do češtiny překládá mnoha způsoby, například jako všímavost, bdělé vědomí přítomnosti, či duchaplnost. Vzhledem k tomu, že tento pojem není možno celistvě pojmout ani jedním tímto výrazem, setrváváme u anglického pojmu mindfulness, který je již široce uznávaným pojmem.

- Michal Dvořák, Alena Lašková, Rastislav Šumec, www.mindfulness.med.muni.cz


Tento obsah pro vás tvořím zdarma. Chcete mě i přesto podpořit? Můžete mě pozvat na kávu:

vizualizace

meditace, afirmace, spánek