Kondiční trenér: Kdo to je?

07.02.2021

O koho se jedná? Ve zkratce je to profesionál, který zná všechny potřebné informace potřebné k sestavování jednotlivých tréninků i celé periodizace.

Zná důkladně anatomii i fyziologii člověka, dokáže individuálně posoudit aktuální potřeby sportovce a sestavit vhodný plán pro rozvoj rychlosti, síly, vytrvalosti a flexibility. S tímto plánem i nadále pracuje tak, aby docházelo i optimální adaptaci organismu vzhledem k cíli jedince / týmu.

Je si vědom důležitosti výživy člověka a dokáže v jejím ohledu poradit, nenahrazuje ale výživového poradce.

Dbá na svůj i sportovcův životní styl v takové míře, v jaké ovlivňuje výsledky společného snažení (tréninku).

Kondiční trenér je vysokoškolsky vzdělaný profesionál, který se po celý život i nadále vzdělává, protože má ve svých rukou zdraví člověka, podobně jako má například lékař nebo fyzioterapeut a protože znalosti v oblasti fyziologie člověka se neustále prohlubují, v nemnoha případech mění.

Dokáže používat kritické myšlení, proto od něj nikdy nechtějte, aby s vámi slepě následoval nové trendy (např. infografiky na instagramu apod.). Uvědomte si, že své znalosti po několik let budoval a upevňoval.

Po dlouhodobé spolupráci s dobrým kondičním trenérem je nízká pravděpodobnost úrazu z tréninků, které jsou pod jeho osobním dohledem.